Igal laupäeval ja pühapäeval kell 11 sünnib Eesti Vabaõhumuuseumis Sassi-Jaani talu õuel pärimuslikest tantsudest, lauludest, mängudest ja elavast pillimuusikast pidu, mis kunagi ei ole täpselt samasugune kui eelmine. Pidulistel on seljas Eesti eri paikade ja eri aegade moodi ehedad rahvarõivad. Mänge mängitakse päriselt ja endisaegsete oskajate eeskujul lauldakse ikka oma häälega. Alati võetakse ette ka mõni selline tants, mida saavad soovi korral õppida pealtvaatajad.

Leigarid esinevad Eesti Vabaõhumuuseumis alates 1969. aasta suvest. Esialgu eelkõige välisturistidele suunatud kontserdid olidki toonase Tallinna Puhkeparkide Direktsiooni juurde rahvakunstiansambli asutamise põhjuseks. Eesti taasiseseisvumisega senine katusasutus lagunes, kuid vajadus Eestimaa külalistele ja aina enam ka oma rahvale kohalikke varasemaid tavasid tutvustada jäi alles. Nii jätkusid esinemised raskuste kiuste ka uutes oludes ning kujunesid traditsiooniks, millega nüüdseks on üles kasvanud juba mitu põlve uusi tegijaid.

Järeltulijate õpetamine ongi pealtvaatajate rõõmustamise kõrval saanud oluliseks osaks Leigarite kavadest. Sassi-Jaanil tantsivad, laulavad ja mängivad suviti koos igas vanuses leigarid – iga kord täpselt need, kes sel päeval tulla on tahtnud. Leigarite 56. suvine esinemishooaeg kestab 1. juunist 31. augustini 2024.

Talviti teevad needsamad leigarid rahvatantsutrenni ning laulavad-mängivad harjutusrühmades, mille uksed on ka uutele huvilistele lahti.