Annetamiseks saad teha ülekande Rahvakunstiselts Leigarid arvelduskontole EE252200221050924698 selgitusega “Annetus”. Annetusi kasutame rahvarõivaste valmistamiseks.